Algemene voorwaarden

EDITOR

De website die met name toegankelijk is op het adres https://www.residencehenri4.com (hierna: de "Site") wordt uitgegeven door het bedrijf Hotel Residence Henri IV, een bedrijf naar Frans recht, ingeschreven in het Handelsregister. en Parijs Bedrijven onder het SIRET-nummer: 662 044 379 00011 en met maatschappelijke zetel te 50 rue des Bernardins 75005 Parijs; telefoonnummer +33 1 44 41 31 81 (hierna “Hotel Residence Henri IV” genoemd).

De toegang tot de site en het gebruik van de inhoud ervan vindt plaats in het kader van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Het feit van toegang tot en browsen op de site vormt door de internetgebruiker een onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende gegevens. De site wordt gehost door Agence WEBCOM, 229 rue Saint Honoré, 75001 Parijs; telefoonnummer: +33 (0)1 83 56 95 62. Officiële website: www.agencewebcom.com

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Site als geheel, evenals elk van de elementen waaruit deze bestaat (in het bijzonder teksten, diagrammen, bomen, software, animaties, afbeeldingen, foto's, illustraties, video's, grafische of redactionele voorstellingen, logo's, enz.) vormen werken van de geest die wordt beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en door enige andere toepasselijke internationale wetgeving.

Alleen Hotel Residence Henri IV is gemachtigd (rechtstreeks of door middel van licenties of autorisaties) om de elementen waaruit de Site bestaat, domeinnamen, merken, modellen, enz. te gebruiken. evenals de daarin weergegeven afbeeldingen en redactionele inhoud.

Het gebruik van de gehele of een deel van de Site, in het bijzonder door het downloaden, reproduceren, verzenden, weergeven of verspreiden voor andere doeleinden dan de raadpleging en het gebruik van de Site op persoonlijke en privébasis door de internetgebruiker voor niet-commerciële doeleinden is verboden. Schending van deze bepalingen stelt de auteur bloot aan de sancties waarin zowel door het Wetboek van Intellectuele Eigendom wordt voorzien, met name voor inbreuken op auteursrechten en handelsmerkrechten, als door het Burgerlijk Wetboek op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid.

Het maken van een hypertekstlink naar een van de webpagina's of elementen waaruit de Site bestaat, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotel Residence Henri IV, die op elk moment kan worden ingetrokken. Elke inhoud, website of andere met een hypertekstlink die naar de Site of naar een van de elementen waaruit deze bestaat, valt niet onder de controle van Hotel Residence Henri IV en laatstgenoemde wijst daarom alle verantwoordelijkheid af (in het bijzonder redactioneel) met betrekking tot de toegang tot deze websites en hun inhoud.

Fotografie en cinematografie : Christophe Bielsa ©

 

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Hotel Residence Henri IV streeft ernaar, voor zover mogelijk, de Site permanent toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Hotel Residence Henri IV kan daarom de toegang tot de Site onderbreken, met name om redenen van onderhoud of actualisering, of om enige andere reden, met name technisch of redactioneel, zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande informatie aan internetgebruikers, zonder dat Hotel Residence Henri IV hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van deze onderbrekingen, zowel voor internetgebruikers als voor derden.

Bovendien kan Hotel Residence Henri IV niet verantwoordelijk worden gehouden als internetgebruikers geen toegang hebben tot de hele of een deel van de site vanwege een technisch defect of een probleem, in het bijzonder en niet beperkt tot:

  • een storing en/of overbelasting van het internetnetwerk,
  • falen van internetserviceproviders,
  • menselijke of elektrische fout,
  • elke kwaadaardige tussenkomst,
  • eventuele software- of hardwarestoringen,
  • een geval van overmacht.

 

CONSUMENTENBEMIDDELAAR

Na contact met de klantenservice (reservation@residencehenri4.com) en bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen een maand, kan de klant contact opnemen met de Toerisme- en Reisbemiddelaar, wiens contactgegevens en verwijzingsmethoden beschikbaar zijn op zijn website. : www.mtv.travel

 

EUROPEES ONLINE GESCHILLENBESLECHTINGSPLATFORM

U kunt ook een klacht indienen op het Europees platform voor geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit is een officiële site die wordt beheerd door de Europese Commissie om consumenten en professionals te helpen hun geschillen buitengerechtelijk te beslechten.

 

BLOCTEL-APPARAAT

Om geen ongevraagde commerciële telefoontjes meer te ontvangen, kunt u zich abonneren op de Bloctel-lijst.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Hotel Residence Henri IV streeft ernaar om, naar beste vermogen, de juistheid en actualisering van de op de Site gepubliceerde informatie te waarborgen, waarvan het zich het recht voorbehoudt om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Hotel Residence Henri IV kan echter niet instaan ​​voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de op de Site ter beschikking gestelde informatie, welke informatie noch een garantie, noch een verbintenis vormt van de zijde van Hotel Residence Henri IV met betrekking tot de internetgebruiker. Deze laatste kan in het bijzonder niet verantwoordelijk worden gehouden:

  • elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating van genoemde informatie;
  • enige schade als gevolg van computerinbraak door een derde partij die leidt tot een wijziging van genoemde informatie;
  • en, meer in het algemeen, voor alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die verband houdt met de toegang (of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site), de inhoud, het gebruik van de Site en/of het toegekende krediet op alle informatie die van laatstgenoemde afkomstig is.